neděle 23. března 2014

Zálohování Windows 7 Home Premium na síťový disk

Zálohování ve Windows 7 Home Premium nepodporuje vytvoření zálohy na síťový disk. Tato funkcionalita je přístupná až ve verzi Professional. Existuje však řešení, jak toto omezení obejít, a to zálohovat na virtuální disk (VHD), který je uložen na síti.

Vytvoření virtuálního disku (VHD)

  1. Přihlašte se jako administrátor a otevřete Správu počítače > Správa disků. V pravém menu klikněte na Další akce > Vytvořit virtuální pevný disk.  2. Uložte virtuální disk na místo v síti a zvolte velikost disku.  3. Disk inicializujte, vyberte MBR a vytvořte nový jednoduchý svazek.  4. Nyní je vše nastaveno a na virtuální disk uložený na síti je možné zálohovat.

 Pro jistotu ještě přikládám video s celým postupem.


Zdroj: Overclockedtechies